Voorontwerp van het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen - de voortzettingsregeling

10-03-2020

In het Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO), 2020 nr. 1 & 2, schreef Martijn van Steensel het artikel ‘Voorontwerp van het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen – de voortzettingsregeling’. Het voorontwerp bevat een vernieuwing van het personenvennootschapsrecht. Zo kent het voorontwerp een regeling die een enig overblijvend vennoot faciliteert bij de voortzetting van de activiteiten van een ontbonden personenvennootschap. De eenvoud van de beoogde regeling is aantrekkelijk, maar stuit op praktische en dogmatische bezwaren. 

Download als pdf

 

Specialist(en)