Voorjaarsschoonmaak, Juridische fusie in groepsverband – een praktische bijdrage

31-03-2017

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2017, nr. 27 (aflevering 7), schreven Mariël Vrielink en Corinne Kuipers het artikel ‘Voorjaarsschoonmaak, Juridische fusie in groepsverband – een praktische bijdrage’. In dit artikel wordt ingegaan op de juridische fusie in groepsverband.

Daarbij passeren niet alleen de gevolgen van de juridische fusie de revue, maar wordt ook de procedure beschreven die moet worden gevolgd om een juridische fusie tot stand te brengen.

Het artikel heeft een praktische inslag en biedt de bedrijfsjurist een beknopt en praktisch overzicht van de (juridische) aandachtspunten die een rol spelen bij een juridische fusie binnen concernverband. Ook wordt de juridische fusie in het artikel kort afgezet tegen de (turbo)liquidatie.

Download als pdf

Specialist(en)