Verzekeringsrechtelijke actualiteiten in personenschadepraktijk

27-05-2020

In de derde editie 2019-2020 van het Groninger Civilistenblad (GCB), schreef Petra klein Gunnewiek het artikel 'Verzekeringsrechtelijke actualiteiten in personenschadepraktijk'. In deze bijdrage neemt Petra u mee naar de personenschadepraktijk waarin naast het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het verzekeringsrecht uitdrukkelijk een rol heeft. In het kader van dit artikel bespreekt Petra een tweetal recente uitspraken. Een arrest van het gerechtshof Den Bosch van 28 april 2020 over misleiding en fraude en een arrest van de Hoge Raad van 15 mei 2020 over verjaring van een regresvordering. 

Download in pdf

Specialist(en)