Verwijzing naar verschillende algemene voorwaarden door dezelfde gebruiker; "en/en" of "of/of"?

14-07-2015

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een partij gebruikmaakt van meerdere sets algemene voorwaarden. Dat kunnen, zoals in het te bespreken arrest, branchevoorwaarden zijn en eigen algemene voorwaarden, maar het kunnen ook verschillende eigen algemene voorwaarden zijn die zijn toegesneden op verschillende soorten dienstverlening. Duidelijk was reeds, hoe geoordeeld moet worden indien verwezen wordt naar verschillende algemene voorwaarden, maar in het midden wordt gelaten welke voorwaarden in welke situatie toepassing vinden.

In de besproken uitspraak gaat het om een verwijzing naar verschillende sets algemene voorwaarden die beide op eenzelfde situatie van toepassing zijn verklaard, maar die onderling tegenstijdige bedingen bevatten.

Download in pdf

Specialist(en)