Vergoeding van positief of negatief contractsbelang bij afgebroken onderhandelingen?

11-11-2014

In Bedrijfsjuridische berichten 2014, aflevering 22 (Bb 2014/72), schreef Marcel Ruygvoorn het artikel "Vergoeding van positief of negatief contractsbelang bij afgebroken onderhandelingen?"

De wijze van schadeberekening verschilt al naargelang de juridische grondslag voor de aansprakelijkheid. Bij aansprakelijkheid als gevolg van ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen geldt sinds het arrest Plas/Valburg dat het positief contractsbelang voor vergoeding in aanmerking komt. Dat vergoeding van het positief contractsbelang in de praktijk steeds minder voorkomt, laat onverlet dat de mogelijkheid tot het vorderen van het positief contractsbelang uitgangspunt blijft.

Enkele recente uitspraken uit de hogere feitenrechtspraak bevestigen dit, waarbij een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aantoont hoe flexibel ons schadevergoedingsrecht is en hoe groot de rechterlijke vrijheid in dat verband.

Download in pdf

Specialist(en)