Vergoeding (schaduw)schade onder de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet

19-04-2021

In het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), 2021/46 schreef Mathilde van Velzen-de Boer een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 29 april 2020.

De uitspraak gaat over de mogelijkheden om (schaduw)schade vergoed te krijgen vanwege een besluit tot wijziging van de grenzen van een Natura 2000-gebied, op grond van de Wet natuurbescherming. In hun annotatie gaan Mathilde en Frank nader in op deze aspecten en staan zij daarbij stil bij het égalité-beginsel, de mogelijkheid om onder artikel 1, Eerste Protocol van het EVRM schade vergoed te krijgen en de problematiek van schaduwschade onder de Omgevingswet.

Download in pdf

Specialist(en)