Uitleg van overeenkomsten op grond van gemeenschappelijke partijbedoeling en toepassing door derden

27-07-2021

In Bedrijfsjuridische Berichten (Bb 2021/75), schreef Marcel Ruygvoorn het artikel "Uitleg van overeenkomsten op grond van gemeenschappelijke partijbedoeling en toepassing door derden".

Uitleg van commerciƫle contracten blijft een thema dat in de rechtspraktijk van alledag regelmatig terugkeert. Op grond van de alom bekende Haviltex-formule gaat het dan om hetgeen partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten en uit elkaars gedragingen mochten afleiden.
De gemeenschappelijke partijbedoeling is daarbij natuurlijk het meest zuivere "ijkpunt". De vraag die daarbij in dit artikel (naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad) centraal staat, is of het daarbij enkel kan gaan om gemeenschappelijke partijbedoeling die over en weer bekend was of had kunnen zijn of dat het ook kan gaan om de bedoeling van een partij die eerst achteraf wordt vastgesteld maar ten tijde van de contractsluiting bij de wederpartij nog niet bekend was. Daarnaast staat de vraag centraal in hoeverre uitleg die derden aan een contract geven van belang is in de partijverhouding.

Download in pdf

Specialist(en)