Secundaire aansprakelijkheid: Een samenvattende weergave van het proefschrift

19-04-2021

In Verkeersrecht (VR) 2021/41, schreef Kirsten Maes een artikel over haar proefschrift ‘Secundaire aansprakelijkheid. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de reikwijdte van de zorgplicht van beheerders van private ruimten’, waarop zij op 30 oktober 2020 aan de Universiteit Utrecht promoveerde. Het onderhavige artikel strekt tot een weergave van de belangrijkste conclusies van haar proefschrift.

Download in pdf

Specialist(en)