Schriftelijkheidsvereiste: valkuil of redding?

05-07-2011

In het Tijdschrift voor Bouwrecht 2011, nr. 7 (TBR 2011/127), verscheen de annotatie 'Schriftelijkheidsvereiste: Valkuil of redding?' van Marcel Ruygvoorn. 

De voorwaarde van schriftelijkheid die, met name in algemene voorwaarden, regelmatig wordt bedongen is één van de thema’s die centraal staat in het arbitrale vonnis van de Raad van Abitrage voor de Bouw (24 augustus 2010, NO. 31.209). De achtergrond van deze voorwaarde zal ongetwijfeld de wens van de gebruiker van de algemene voorwaarden zijn geweest om voor hemzelf maximale flexibiliteit te creëren zodat hij het zo lang mogelijk in eigen hand heeft om de overeenkomst al dan niet tot stand te brengen. Dat een dergelijke voorwaarde echter, met name kennelijk in het bouwrecht, tegen de gebruiker van de voorwaarde kan werken, volgt uit de genoemde uitspraak die centraal staat in deze annotatie. Daarnaast geeft de uitspraak grond voor een aantal overpeinzingen over het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen.

Download in pdf

Specialist(en)