Schadevergoeding na vernietigde besluiten: de causaliteitsmaatstaf en de stuiting van diens verjaring

06-09-2016

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2016, nr. 61 schreef Kirsten Maes het artikel “Schadevergoeding na vernietigde besluiten: de causaliteitsmaatstaf en de stuiting van diens verjaring."

In dit artikel wordt de laatste jurisprudentie besproken omtrent de aan te leggen causaliteitsmaatstaf en de wijze waarop gestuit dient te worden in overheidsaansprakelijkheidszaken, in het bijzonder daar waar een besluit van een bestuursorgaan door de bestuursrechter wordt vernietigd. In deze bijdrage wordt de invulling van de causaliteitsmaatstaf in een breder civiel kader geplaatst, waarbij bovendien wordt ingegaan op de stuiting van de verjaring van rechtsvorderingen tot schadevergoeding wegens onrechtmatige besluiten.

Download in pdf

Specialist(en)