Planologisch gebruiksovergangsrecht: wat heb je eraan?

15-02-2018

In Juridisch up to Date (JutD 2019-0018) schreef Merel Holtkamp het rubrieksartikel: ‘Planologisch gebruiksovergangsrecht: wat heb je eraan?’

In het artikel bespreekt Merel de kern van het gebruiksovergangsrecht en beschrijft ze de sterke en de zwakke kanten van dit recht. In de praktijk kan namelijk niet worden uitgesloten dat er kansen worden gemist omdat men onvoldoende op de hoogte is van de mogelijkheden van het gebruiksovergangsrecht. Met een beroep op het gebruiksovergangsrecht kan gebruik dat onder een vorig bestemmingsplan was toegestaan, maar afwijkt van het nieuwe bestemmingsplan, toch worden voortgezet.

Download als pdf

Specialist(en)