Over 'wegzakkend' totstandkomingsvertrouwen in de precontractuele fase. Een valkuil voor de praktijk

13-05-2019

In Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP), 2019 nummer 4 schreef Marcel Ruygvoorn het artikel ‘Over ‘wegzakkend’ totstandkomingsvertrouwen in de precontractuele fase. Een valkuil voor de praktijk’. 

Wie regelmatig onderhandelt, herkent waarschijnlijk de volgende situatie wel: de onderhandelingen bevinden zich al in een vergevorderd stadium, maar de onderhandelingspartner stelt een alternatief voor waarover vervolgens wordt dooronderhandeld. Partijen bereiken uiteindelijk geen overeenstemming over het betreffende alternatief en de onderhandelingspartner breekt de onderhandelingen af, terwijl er niet gerechtvaardigd op mocht worden vertrouwd dat de onderhandelingen over het alternatief succesvol zouden zijn. Wie echter vervolgens denkt terug te kunnen vallen op de juridische status quo die bestond voorafgaand aan het moment waarop over het alternatief werd onderhandeld, komt in de rechtspraak bedrogen uit. 

Download als pdf

Specialist(en)