Over het intreden van de contractuele fase; van een theoretische benadering tot een praktische invulling

23-12-2020

In Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) 2020, aflevering 7308, schreef Marcel Ruygvoorn het artikel 'Over het intreden van de contractuele fase; van een theoretische benadering tot een praktische invulling'.

De vraag wanneer de precontractuele fase over gaat in de contractuele fase is wellicht één van de meest basale in het verbintenissenrecht. Het verbaast dan ook niet dat over dit thema reeds enorm veel is geschreven, maar – en dat maakt het onderwerp voor de praktijk onverminderd belangrijk – het thema blijft onderwerp vormen van een constante stroom van rechtspraak. Een goede reden derhalve voor een beschouwing van de rechtspraak van de afgelopen paar jaar in het licht van de in de literatuur ontwikkelde criteria.

Uit deze beschouwing vloeit de aanbeveling voort om in de toekomst terminologisch zuiverder met dit leerstuk om te gaan. Daarnaast komt Marcel tot een concrete voorzet voor een methodologisch stappenplan voor het antwoord op de vraag: deal of geen deal?

Download in pdf

Specialist(en)