Over de wenselijkheid om iedere pagina te paraferen

13-10-2017

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2017/71 schreef Marcel Ruygvoorn het artikel ‘Over de wenselijkheid om iedere pagina te paraferen’.

Eén van de functies van het geschreven contract, naast de wens om daarin aanvullingen op of afwijkingen van de wet op te nemen, is de bewijsfunctie. De partij de het bestaan en/of de inhoud van een contract moet bewijzen, wordt daarbij geholpen door art. 156 lid 1 Rv dat aan ‘ondertekende geschriften’ dwingende bewijskracht toekent.

In dit artikel bespreekt Marcel een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, waaruit volgt dat in dat kader echter niet in alle gevallen kan worden volstaan met het zetten van een handtekening op de laatste pagina van een contract.

Download als pdf

Specialist(en)