Over de verstrekking van patiëntgegevens door zorgaanbieders aan zorgverzekeraars

12-06-2015

In Gezondheidsrecht Updates (GZR) 2015-0129, schreef Bas van Schelven een annotatie bij een uitspraak over een fraudeonderzoek door zorgverzekeraars. Bas bespreekt wanneer een zorgaanbieder welke patiëntgegevens mag en moet verstrekken. Deze gegevens worden onder andere beschermd door artikel 8 EVRM (recht op privacy), artikel 10 Grondwet (recht op privacy), artikel 16 Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) (thans AVG) (verbod op verwerken van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid), artikel 7:457 BW (medisch beroepsgeheim) en artikel 88 Wet BIG (medisch beroepsgeheim) komen langs. Hieruit volgt dat het een zorgaanbieder in beginsel is verboden patiëntgegevens te verstrekken aan een zorgverzekeraar. Artikel 87 Zorgverzekeringswet doorbreekt dit verbod voor het geval verstrekking van patiëntgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de zorgverzekering of de Zvw.

Download in pdf

Specialist(en)