Over de toepassing én grenzen van de mededelingsplicht bij dwaling

01-02-2016

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2016, nr. 10 schreef Kirsten Maes het artikel ‘Over de toepassing én grenzen van de mededelingsplicht bij dwaling’.

In dit artikel wordt de laatste jurisprudentie van de Hoge Raad besproken omtrent de mogelijkheden van vernietiging op de voet van artikel 6:228 lid 1 onder b BW.

Korte inhoudsindicatie: op grond van art. 6:228 lid 1 onder b BW kan een overeenkomst worden vernietigd indien de wederpartij in verband met hetgeen zij wist of behoorde te weten de dwalende had behoren in te lichten. Deze mededelingsplicht is in beginsel beperkt tot informatie waarover een partij daadwerkelijk beschikt; ‘behoorde te weten’ impliceert dus geen onderzoeksplicht (HR 27 november 2015, ECLI:HR:2015:3424, Bb 2016/10.1 (Inbev/Verweerder)).

Download in pdf

Specialist(en)