Over de contractuele plicht tot (door)onderhandelen

14-02-2011

In het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht van februari 2011, aflevering 2 (NTBR 2011/9), schreef Marcel Ruygvoorn het artikel 'Over de contractuele plicht tot (door)onderhandelen'. 

Wanneer kunnen onderhandelingen die worden gevoerd op basis van een contractuele verplichting daartoe, gelegitimeerd worden afgebroken? Dit was één van de vragen die centraal stond in het geschil dat uitmondde in het arrest van de Hoge Raad van 29 oktober 2010. In dit artikel behandelt Marcel deze vraag, geplaatst in het bredere perspectief van het leerstuk van afgebroken onderhandelingen, waarbij met name wordt ingegaan op het onderscheid tussen het afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase en het afbreken daarvan in de contractuele fase.

Download in pdf

Specialist(en)