Noot: Verzoek voor benoeming medisch deskundige afgewezen, omdat onderzoek niet zinvol is

28-02-2023

In Jurisprudentie Aansprakelijkheid, 2023 afl. 2 (JA 2023/30), schreef Petra klein Gunnewiek een noot bij de beschikking van de rechtbank Den Haag van 7 oktober 2022.

In deze noot gaat Petra in op de afwijzing van de rechtbank van het verzoek voor benoeming van een medisch deskundige in een letselschadezaak.

Verzoeker had de rechtbank onvolledig en onjuist voorgelicht. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen omdat niet is komen vast te staan dat het medisch dossier dat is overgelegd volledig en betrouwbaar is en omdat er geen duidelijkheid is gekomen over de toedracht en de gevolgen van een eerdere aanrijding. Dit maakt dat het beoogde onderzoek, naar het zich laat aanzien, onvoldoende zicht geeft op de gevolgen van het ongeval. Dat is volgens de rechtbank een zwaarwegend belang dat zich verzet tegen toewijzing van het verzoek.

Download in pdf

Specialist(en)