Noot: verzekeraar mag claim medische aansprakelijkheid niet beoordelen

18-07-2020

In Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) 2020/89, schreef Petra klein Gunnewiek een noot onder het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 10 april 2020. In deze deelgeschilprocedure draait het om de vraag of het ziekenhuis ter beoordeling van een aansprakelijkstelling, zonder machtiging van de patiënt, de benodigde medische informatie ter beoordeling mag verstrekken aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis. De patiënt had enkel toestemming gegeven om het medisch dossier ter beschikking te stellen aan de medisch adviseur van de verzekeraar.
Het ziekenhuis voerde aan niet over de benodigde deskundigheid te beschikken om de aansprakelijkstelling te kunnen beoordelen en deed een beroep op de ‘procesvrijstelling’ onder de AVG en op het ‘recht om een eerlijk proces’ onder het EVRM. De rechtbank volgde het ziekenhuis niet en legt art. 9 lid 2 onder f AVG heel strikt uit. Ook zou er geen ruimte zijn voor een uitzondering op basis van art. 6 EVRM.

Petra bespreekt in de noot de uitzondering beschreven in art. 9 lid 2 sub AVG, nader uitgewerkt in art. 30 lid 3 UAVG, die het ziekenhuis en de verzekeraar wellicht wel uitkomst kunnen bieden.

Download in pdf

Specialist(en)