Noot: Hoge eisen aan extern salderen vanwege natuurbescherming

15-03-2022

In het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) 2022/30, schreef Mathilde van Velzen-de Boer een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 24 november 2021 (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat).

De uitspraak gaat over de bescherming van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en extern salderen. Met deze uitspraak worden nieuwe, strengere eisen gesteld aan externe saldering. Hiermee wordt vergunningverlening voor allerlei activiteiten weer iets moeilijker.

Download in pdf

Specialist(en)