Noot: een deelgeschilprocedure of een bodemprocedure?

30-11-2021

In Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) 2021/142, schreef Petra klein Gunnewiek een noot onder de beschikking van de rechtbank Amsterdam van 9 september 2021. In deze deelgeschilprocedure draait het om de gevolgen van een delay in het stellen van de (juiste) diagnose. De deelgeschilrechter voelt veel ruimte ten aanzien van nadere bewijslevering en heeft zelf aanvullende vragen geformuleerd voor de onafhankelijke deskundige die buiten rechte reeds door partijen was ingeschakeld. Petra stelt in haar annotatie de vraag of dit niet veel te ver gaat en of de procedure niet veel te veel gaat lijken op een ‘gewone’ bodemprocedure?

Download in pdf

Specialist(en)