Noot bij arrest Hof Arnhem-Leeuwarden (Zilveren Kruis/Zorgrecht)

07-11-2018

In Updates Gezondheidsrecht (GZR), 2018-0348, schreef Bas van Schelven een noot onder het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 10 juli 2018 (Zilveren Kruis/Zorgrecht).

In deze noot gaat Bas in op de (on)mogelijkheden die zorgverzekeraars hebben ten aanzien van kenbaar frauderende zorgaanbieders met wie ze geen contract hebben, meer in het bijzonder op basis van artikel 14 Zorgverzekeringswet.

Download als pdf

Specialist(en)