Noot: Benodigde medische informatie voor deskundigenbericht

25-02-2022

In Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2022, aflevering 2 (JA 2022/37), schreef Petra klein Gunnewiek een annotatie onder de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 17 november 2021.

In deze bodemprocedure staat het deskundigenbericht, en dan met name welke informatie aan de deskundige moet worden verstrekt ten behoeve van diens onderzoek centraal. De rechtbank laat het aan de deskundige om de door hem gewenste medische informatie op te vragen. Petra meent dat de rechtbank zijn belangenafweging, die aan de beslissing ten grondslag moet hebben gelegen, onvoldoende heeft gemotiveerd. Zij verwijst daarbij naar de medische paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de handvatten die daarin worden gegeven.

Download in pdf

Specialist(en)