Non-concurrentiebedingen van ondersteunende vrijgevestigd medisch specialisten – de stand van zaken

04-11-2020

In Gezondheidsrecht Updates (GZR) november 2020, schreef Bas van Schelven het artikel 'Non-concurrentiebedingen van ondersteunende vrijgevestigd medisch specialisten - de stand van zaken'. 

Het arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 25 februari 2020, is de meest recente loot aan de stam van de rechtspraak over non-concurrentiebedingen van vrijgevestigd medisch specialisten met een ondersteunend specialisme, zoals radiologen en anesthesiologen. De vrijgevestigde stelt in dit soort zaken veelal dat het non-concurrentiebeding niet op hem ziet omdat hij geen ‘eigen’ patiënten heeft en die dus ook niet kan meenemen. Het medisch specialistisch bedrijf (MSB) waaraan hij is verbonden, stelt daar dan tegenover dat het non-concurrentiebeding niet alleen op het meenemen van patiënten ziet maar ook is bedoeld om zijn bedrijfsdebiet te beschermen.

In deze annotatie duidt Bas de plaats die dit arrest inneemt in deze jurisprudentielijn, te weten een opening voor aansluiting van de civiele rechter bij de lijn van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (Scheidsgerecht). Voorafgaand daaraan schetst Bas de (juridische) achtergrond van MSB’s en bespreekt hij eerdere relevante uitspraken en dit arrest van het hof.

Download in pdf

Specialist(en)