Kroniek stifstofjurisprudentie. Een overzicht uit de rechtspraak van 2022 en 2023

15-09-2023

In het Tijdschrift voor Bouwrecht, 2023 nr. 9 (TBR 2023/98) schreef Mathilde van Velzen-de Boer het artikel 'Kroniek stikstofjurisprudentie. Een overzicht uit de rechtspraak van 2022 en 2023'.

Stikstof is niet meer weg te denken uit onze samenleving en ook de bestuursrechters laten zich hier regelmatig over uit. In de 'Kroniek stikstofjurisprudentie. Een overzicht uit de rechtspraak van 2022 - 2023' signaleert Mathilde de belangrijkste en meest opvallende ontwikkelingen uit ruim 300 uitspraken. Er wordt hier en daar extra duiding gegeven over huidige (on)mogelijkheden maar er blijven genoeg punten onbesproken. Ook worden soms nieuwe, nog te beantwoorden vragen opgeworpen. Er blijft dus genoeg (stik)stof over om ook volgende kronieken te vullen!

Download als pdf

Specialist(en)