I had a dream... about smart contracts

06-09-2019

In het Nederlands Juristenblad (NJ) nr. 29, schreef Marcel Ruygvoorn het artikel ‘I had a dream… about smart contracts’. 

“Smart Contracting” is een betrekkelijk nieuw fenomeen. De gedachte is dat een bepaalde feitelijke (of juridische) gebeurtenis door middel van één contract (het zogenaamde ‘smart contract’) een serie van feitelijke en rechtsgevolgen initieert via elektronische weg. Dat klinkt wellicht op het eerste gezicht aanlokkelijk, maar er kunnen ook haken en ogen aan zitten. Daarover gaat dit artikel.

Download als pdf

Specialist(en)