Het vennootschappelijk belang: De hoge raad doet een belangrijke uitspraak

22-09-2023

In Juridisch up to Date 2023, nummer 9 (JutD 2023-0162) schreef Juliette Wareman het artikel 'Het vennootschappelijk belang: De hoge raad doet een belangrijke uitspraak'. 

Het vennootschappelijk belang is een belangrijke richtsnoer voor bestuurders en commissarissen van naamloze en besloten vennootschappen. Zeker als er belangrijke besluiten moeten worden genomen of als er druk uitgeoefend wordt door een (meerderheid)aandeelhouder. Het bestuur en de commissarissen zullen moeten vaststellen dat de door hen voorgenomen besluiten in het belang van de vennootschap zijn. Het is echter niet altijd gemakkelijk om te bepalen welke omstandigheden doorslaggevend kunnen of moeten zijn. De uitspraak van de Hoge Raad in Roovers/Cancun Holding I geeft hierbij richting. Recent heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in een langlopende procedure waarin drie elementen werden toegevoegd die verder bepalen wat bestuurders en commissarissen moeten meewegen.

Tijd voor een praktische bijdrage waarin Juliette bespreekt welke praktische tips uit beide arresten kunnen worden gedestilleerd. 

Download als pdf

Specialist(en)