Het leerstuk van vereenzelviging en misbruik van identiteitsverschil toegepast

31-01-2020

In Juridisch up to Date 2020, afl. 1 (JutD 2020-0007), schreef Juliette Wareman het artikel 'Het leerstuk van vereenzelviging en misbruik van identiteitsverschil toegepast'.

Een besloten vennootschap heeft rechtspersoonlijkheid, neemt deel aan het rechtsverkeer en is ook zelfstandig aansprakelijk voor door haar aangegane verplichtingen. In beginsel zijn de personen die namens de vennootschap handelen niet aansprakelijk voor verplichtingen van de vennootschap. Deze uitgangspunten maken het voor sommige personen aanlokkelijk om namens een vennootschap allerlei verplichtingen aan te gaan en de daarmee gegenereerde winsten ten goede laten komen aan zichzelf (als aandeelhouder) om zich vervolgens te verschuilen achter de vennootschap als blijkt dat de vennootschap de verplichtingen niet of onvoldoende nakomt. Het vennootschapsrecht kent tal van wetsartikelen die dergelijk misbruik proberen tegen te gaan. Deze regelingen dekken echter niet alle vormen van misbruik. In de jurisprudentie zijn de leerstukken van vereenzelviging en misbruik van identiteitsverschil ontwikkeld om tegen dergelijk misbruik op te komen.

In dit artikel bespreekt Juliette wanneer een typisch geval waarin het leerstuk van vereenzelviging of van misbruik van identiteitsverschil uitkomst kan bieden, zich voordoet. Daarnaast bespreekt zij de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, die onlangs in een dergelijke casus heeft beslist. 

Download in pdf

Specialist(en)