Het intreden van verzuim zonder ingebrekestelling: mededeling van de schuldenaar versus fatale termijn

17-03-2020

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2020/18, schreef Renske Verhoeff het artikel 'Het intreden van verzuim zonder ingebrekestelling: mededeling van de schuldenaar versus fatale termijn'.

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 31 januari 2020, besteedt Renske in dit artikel aandacht aan de vraag wanneer het verzuim intreedt door een mededeling van de schuldenaar en/of het verstrijken van een fatale termijn. In het artikel wordt verder ingegaan op de acties die partijen kunnen ondernemen om onzekerheid over de vraag of het verzuim is ingetreden te voorkomen.

Download in pdf

Specialist(en)