Het hinderpaalcriterium drie jaar na CZ/Momentum – de stand van zaken van het kat- en muisspel tussen zorgverzekeraars en niet-gecontracteerde zorgaanbieders

22-11-2017

In Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR), 2017 aflevering 7, schreef Bas van Schelven, samen met zijn voormalig kantoorgenoot mr Marg Janssen, het artikel ‘Het hinderpaalcriterium drie jaar na CZ/Momentum. De stand van zaken van het kat- en muisspel tussen zorgverzekeraars en niet-gecontracteerde zorgaanbieders’.

In juli 2014 oordeelde de Hoge Raad in CZ/Momentum dat het zogeheten hinderpaalcriterium onderdeel uitmaakt van artikel 13 lid 1 Zvw. De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg mag zodoende niet zo laag zijn dat daarmee een feitelijke hinderpaal wordt opgeworpen om zorg te betrekken van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder naar keuze. In dit artikel wordt onderzocht hoe artikel 13 lid 1 Zvw zich sindsdien heeft ontwikkeld. Ook worden twee ontwikkelingen onderzocht die in het veld als nieuwe feitelijke hinderpalen worden beschouwd: door zorgverzekeraars gehanteerde cessieverboden en toestemmingsvereisten. Het onderzoek vindt plaats tegen de achtergrond van de regisseursrol die zorgverzekeraars binnen het zorgstelsel is toebedacht.

Download als pdf

Specialist(en)