Het cessieverbod: een nieuwe ronde in het kat-en-muisspel tussen zorgverzekeraars en niet-gecontracteerde zorgaanbieders

06-01-2016

In Gezondheidsrecht Updates (GZR) 2015-0367, schreef Bas van Schelven een annotatie bij een uitspraak over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Bas bespreekt daarin de rol van selectieve inkoop door zorgverzekeraars in relatie tot het cessieverbod en hinderpaalcriterium uit artikel 13 Zorgverzkeeringswet (Zvw).

Download in pdf

Specialist(en)