Het belang van verzekerbaarheid bij doorbraak van exoneratieclausules

14-10-2016

In Bedrijfsjuridische berichten 2016, nr. 63 schreef Marcel Ruygvoorn het artikel ‘Het belang van verzekerbaarheid bij doorbraak van exoneratieclausules’.

Exoneratieclausules (contractuele beperkingen van aansprakelijkheid) zijn in de contractenrechtelijke rechtspraktijk van alledag niet meer weg te denken en verworden tot een algemeen geaccepteerd fenomeen. Dat neemt echter niet weg dat iedere contractuele vrijtekening van aansprakelijkheid ook door de beugel kan. Over de beperkingen die daarbij in ogenschouw moeten worden genomen en, meer in het bijzonder, over de vraag of een exoneratiebeding stand houdt indien de daaraan ten grondslag liggende risico’s verzekerd waren of – kort gezegd – redelijkerwijs verzekerd hadden kunnen worden, gaat deze bijdrage in het licht van een uitspraak van de Hoge Raad van 24 juni 2016 (ECLI:NL:PHR:2016:144).

Download in pdf

Specialist(en)