Haalt voorgenomen schrapping artikel 18 Wtzi dit keer wel de eindstreep?

22-03-2016

In Gezondheidsrecht Updates (GZR) schreef Bas van Schelven commentaar bij de Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg).

In dit commentaar bespreekt Bas de toekomst van artikel 18 Wet toelating zorginstellingen (Wtzi).
Op basis van dit artikel moeten zorgaanbieders langs het College sanering zorginstellingen (het 'College sanering') voor goedkeuring van verkoop, verhuur of onderwerping aan enig beperkt recht van (delen van) hun gebouwen of terreinen.

Download in pdf

Specialist(en)