Grenzen aan onmiddellijke voorzieningen

06-04-2021

In het tijdschrift Juridisch up to Date (JuTD 2021-0072), schreven Juliette Wareman en Sjoerd van Gils onlangs het artikel ‘Grenzen aan onmiddellijke voorzieningen’.

De Ondernemingskamer komt een grote mate van vrijheid toe bij het treffen van onmiddellijke voorzieningen. De Ondernemingskamer omarmt deze vrijheid en maakt regelmatig gebruik van haar bevoegdheid. Daarbij kenmerken de beschikkingen van de Ondernemingskamer zich door een praktische interpretatie van wettelijke regelingen. In dat licht is de recente uitspraak van de Hoge Raad van 11 december 2020 (ECLI:NL:HR:2020:2000) een uitzondering, nu de Hoge Raad in deze uitspraak aangeeft dat het onderwerp waarop een onmiddellijke voorziening werd verzocht een wettelijke regeling kent, die haar bevoegdheid beperkt.

In dit artikel gaan Juliette en Sjoerd in op de grenzen van de bevoegdheden van de Ondernemingskamer ten aanzien van het treffen van onmiddellijke voorzieningen en analyseren zij het arrest van de Hoge Raad van 11 december 2020.

Download in pdf

Specialist(en)