Governancecommissie Gezondheidszorg oordeelt over handelswijze Raad van Bestuur in opmaat naar beëindiging samenwerkingsovereenkomst

09-06-2020

In Gezondheidszorg Jurisprudentie (GJ), 2020/81, schreef Bas van Schelven een noot onder onder een uitspraak van de Governancecommissie Gezondheidszorg. In deze noot bespreekt hij de handelwijze van een ziekenhuisbestuur in een kwestie die leidt tot de opzegging van een samenwerkingsovereenkomst met de BV die het ziekenhuis MKA-diensten leverde. De Commissie stelt vast dat de raad van bestuur van het ziekenhuis de Governancecode Zorg 2017 heeft geschonden, omdat hij bij zijn handelwijze onvoldoende zorgvuldig en evenwichtig een afweging heeft gemaakt van de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden.

Bas concludeert dat met deze uitspraak een breder werkterrein van de Commissie in beeld komt dan tot nog toe het geval is, aangezien deze uitspraak leert dat de Commissie niet alleen potentieel meekijkt bij aangelegenheden in de directe governance van zorgorganisaties maar ook bij ieder ander handelen, met uitzondering van (keuzen en afwegingen van bestuurlijke en strategische aard ten aanzien van) de hoofdlijnen van het financiële beleid van een zorgorganisatie.

Download in pdf

Specialist(en)