Elektronisch stemmen

01-09-2018

De coöperatie is een democratische organisatie. Ieder lid heeft (minimaal) één stem. Dat is in de wet verankerd en een van de grondbeginselen van de coöperatie. De vraag is echter hoe die stem uitgebracht kan worden. Stemmen bij volmacht is mogelijk, maar daarnaast biedt de wet ruimte om een elektronische stem uit te brengen. Links en rechts wordt er al voorzichtig geëxperimenteerd met digitaal stemmen. Martijn en Arjen bespreken wat er mogelijk is en wat de haken en ogen zijn.

Download als pdf

Specialist(en)