Een voorbeeld van fraude door de bestuurder van een vennootschap met praktische aanbevelingen

28-04-2023

In Juridisch up to Date (JutD 2023-0068) schreef Juliette Wareman het artikel 'Een voorbeeld van fraude door de bestuurder van een vennootschap met praktische aanbevelingen'. 

Er zijn verschillende vormen van fraude waarbij vennootschappen betrokken zijn. Een van de vormen van fraude is die waarin de bestuurder zichzelf verrijkt ten koste van de door de vennootschap gedreven onderneming. In dit kader heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden recentelijk een omvangrijk vonnis gewezen (ECLI:NL:GHARL:2023:1426) waaruit een aantal lessen getrokken kan worden voor ondernemingen die dergelijke fraude wensen te voorkomen. 

In dit artikel bespreekt Juliette de casus, die mogelijkheid biedt voor andere vennootschappen om maatregelen te nemen om de kans op een dergelijke fraude te verkleinen. 

Download als pdf

Specialist(en)