The Dutch foundation—an update on governance and the UBO register

28-07-2020

In Trust & Trustees, Volume 26, Issue 6, uitgegeven door Oxford University Press, schreef Martijn van Steensel, samen met Rick van der Velden, het artikel 'The Dutch foundation—an update on governance and the UBO register'. 

In de afgelopen jaren heeft Nederland een tweetal belangrijke wetsvoorstellen gedaan die impact hebben op de governance en transparantieverplichtingen van stichtingen. Het heeft even op zich laten wachten, maar beide wetsvoorstellen zijn inmiddels (zo goed als) aangenomen. In deze bijdrage bespreken Rick van der Velden en Martijn van Steensel de recente ontwikkelingen met betrekking tot de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Het artikel is tegen betaling te verkrijgen via de website van Oxford Academic of via deze link.

Specialist(en)