Deregulering van prestaties in de zorg (wetsvoorstel 34445) - nut en noodzaak

09-11-2018

In Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR) 2018, aflevering 5, schreef Bas van Schelven samen met zijn toenmalig kantoorgenoot, mr. drs. C.J. de Boer, het artikel ‘Deregulering van prestaties in de zorg (wetsvoorstel 34445) – nut en noodzaak’.

Het wetsvoorstel Wet deregulering Wmg laat de Wmg beter aansluiten bij de – nog altijd beoogde – marktwerking in de zorg. Onder de huidige omstandigheden komen evenwel weinig zorgsectoren in aanmerking voor deregulering, waardoor het praktische nut van het wetsvoorstel de komende jaren beperkt is. Hamvraag is daarom of op dit moment een krachtig signaal naar verdere deregulering nodig is of dat met het oog op regelrust temporisering gewenst is.

Download als pdf

Specialist(en)