Decharge? Maak er geen hamerstuk van!

28-08-2020

In Juridisch up to Date (JutD) 2020-0143, schreven Juliette Wareman en Sjoerd van Gils het artikel 'Decharge? Maak er geen hamerstuk van'. Het vraagstuk 'decharge' blijft de gemoederen in de praktijk bezig houden. Dat is ook niet zo gek, omdat bij veel vennootschappen de decharge van bestuurders en commissarissen ieder jaar weer een vaste plaats op de agenda van de algemene vergadering heeft. De wet kent het begrip 'decharge' niet. Op sommige plaatsen spreekt de wet over de term 'kwijting', maar de wet geeft ook hierin niet veel duidelijkheid over de invulling en omvang daarvan. Het is dan ook niet verrassend dat elke uitspraak van een rechter met betrekking tot dit onderwerp nauwkeurig wordt bestudeerd door juristen om de invulling van het begrip decharge voor de praktijk te verhelderen. Een recente uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof is aanleiding om weer eens over het onderwerp te schrijven. In dit artikel besteden Juliette en Sjoerd aandacht aan de reikwijdte van decharge, de vraag in hoeverre informatie die in de loop van de tijd aan de algemene vergadering wordt verstrekt ook onder de decharge kan vallen, en de mogelijkheden om een verstrekte decharge aan te tasten.

Download in pdf

Specialist(en)