De Wtzi-toelating als voorwaarde voor de vergoeding van Zvw-zorg?

09-11-2017

In Gezondheidsrecht Updates (GZR, 2017-0267), schreef Bas van Schelven een annotatie bij een uitspraak over de vergoeding van zorg die wordt vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hij gaat onder meer in op de relevantie van het cessieverbod en de Wtzi-toelating (Wet toelating zorginstelligen) voor de vergoeding van die zorg.

Download in pdf

Specialist(en)