De vrije artsenkeuze – wat is dat eigenlijk?

17-02-2015

In Gezondheidsrecht Updates (GZR) 2014-0466, schreef Bas van Schelven een annotatie bij een uitspraak over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg op grond van artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw). Bas bespreekt onder meer (de voorgenomen schrapping van) het in dat artikel besloten recht op vrije artsenkeuze (hinderpaalcriterium).

Download in pdf

Specialist(en)