De vrije artsenkeuze schrappen bij AMvB?

18-12-2014

In Gezondheidsrecht Updates (GZR) 2014-08, schreef Bas van Schelven een commentaar bij het voornemen artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw) te wijzigen. Bas gaat daarbij in op de (on)mogelijkheden om het recht op vrije artsenkeuze te schrappen door middel van een algemene maatregel van bestuur (amvb).

Download in pdf

Specialist(en)