De verschillen tussen het afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase, de contractuele fase en in het bijzonder bij onvoorziene omstandigheden

17-12-2021

In Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2021-6 (RM Themis 2021, aflevering 6), schreef Marcel Ruygvoorn het artikel: "De verschillen tussen het afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase, de contractuele fase en in het bijzonder bij onvoorziene omstandigheden".

Het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen wordt meestal geassocieerd met de precontractuele fase. In de literatuur is al veel aandacht geweest voor de vraag wanneer onderhandelingen in de precontractuele fase nog gelimiteerd (dat wil zeggen: niet-schadeplichtig) kunnen worden afgebroken. Aanmerkelijk minder vaak (maar relatief wel steeds vaker) komt de vraag aan de orde of onderhandelingen in de contractuele fase nog gelegitimeerd kunnen worden afgebroken, wanneer partijen zich contractueel hebben verplicht om omtrent een bepaald thema te onderhandelen en, in het verlengde daarvan, of er een onderhandelingsplicht moet worden aangenomen indien sprake is van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in art. 6:258 BW. Deze problematiek staat centraal in dit artikel.

Download in pdf

Specialist(en)