De rol van de transparantie-eisen van zorgaanbieders uit artikel 38 Wmg in een civiele procedure

28-09-2016

In Gezondheidsrecht Updates (GZR 2016-0325), schreef Bas van Schelven een annotatie bij een uitspraak over een betalingsgeschil tussen een psychiater en zijn patiënt. Hij gaat in op rol die de transparantie-eisen uit artikel 38 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de beleidsregel Beleidsregel transparantie zorgaanbieders van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunnen spelen in zo’n geschil bij de civiele rechter.

Download in pdf

Specialist(en)