De opkomst van de drillrapscene: een schets van de zorgen en zorgplichten

18-10-2021

In het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR 2021/28) – één van de meest toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften in Nederland – schreven Kirsten Maes en Joris den Hartog een artikel over zorgplichten in de specifieke context van de drillrapproblematiek. In deze bijdrage worden de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de bij drillrapincidenten betrokken partijen geïnventariseerd en gecategoriseerd. Het gaat daarbij niet alleen om de aansprakelijkheid van drillrappers zelf; ook de verantwoordelijkheden van secundair betrokken actoren (denk aan ouders, scholen, politie en online platformen) worden besproken.”

Download in pdf

Specialist(en)