De onvrijheid om te contracteren: de (potentiële) betekenis van 'contractdwang' in tijden van crisis

27-05-2024

In Maandblad voor Vermogensrecht (MvV), 2024/4, schreven Joris den Hartog en Kirsten Maes het artikel 'De onvrijheid om te contracteren: de (potentiële) betekenis van 'contractdwang' in tijden van crisis', over de rechtsfiguur van de contractdwang. Hiermee wordt gedoeld op de beperking van de vrijheid van een partij om te beslissen of, met wie en onder welke voorwaarden zij een overeenkomst aangaat.

Joris en Kirsten zoomen in hun bijdrage nader op dit onderwerp in en plaatsten het thema in het kader van de huidige crisistijd. Concreet beantwoorden zij in dit artikel de vraag of de heilige graal van de ‘maatschappelijke belangen’ in tijden van pandemieën, tekorten en oorlogen commerciële partijen kan dwingen om overeenkomsten aan te gaan om te voorzien in (door die crisis blootgelegde) maatschappelijke behoeften. En zo ja, tegen welke voorwaarden? 

Het artikel is te raadplegen via de juridische zoekmachines en via de website van Boom Juridisch tijdschriften. Vanaf september is het artikel ook via deze pagina te raadplegen. 

Specialist(en)