De kruimelvergunning: een snelle route om van het bestemmingsplan af te wijken

06-07-2018

In Juridisch up to Date (JutD 2018-0089) schreef Merel Holtkamp het rubrieksartikel: ‘De kruimelvergunning; een snelle route om van het bestemmingsplan af te wijken.

In dit artikel bespreekt Merel de voordelen van de zogenaamde ‘kruimelvergunning’. Met deze vergunning kan in elf situaties met geen eenvoudige procedure worden afgeweken van het bestemmingsplan voor een bouwplan. Verder komen in het artikel de belangrijkste onderdelen van de kruimellijst (kruimel voor bijbehorend bouwwerk, strijdig gebruik (bestaand) gebouw en restcategorie voor planologisch strijdig gebruik voor maximaal tien jaar) aan bod. Het artikel sluit af met drie aandachtspunten voor initiatiefnemers van bouwplannen.

Download als pdf

Specialist(en)