De ggz-behandelaar in het Wilde Westen van de Natural Language Processing Tools

18-06-2024

In tijdschrift JGGZRplus (nummer 2, juni 2024 / SDU) schreef Roland Bertens samen met kinder- en jeugdpsychiater Floriane Jaspers een artikel over het gebruik van AI in de geestelijke gezondheidszorg. In het bijzonder gaan zij in op AI gebaseerd op large language models (zoals ChatGPT). In het artikel wordt de AI-verordening besproken in relatie tot de klassieke pati√ęntenrechten. 

U kunt het artikel hieronder downloaden als pdf.

Download als pdf

Specialist(en)