De ‘gedupeerde’ makelaar: de bemiddelingsvergoeding na ontbinding van een koopovereenkomst

04-07-2017

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2017, nr. 49 schreef Ilse Bakker het artikel ‘De ‘gedupeerde’ makelaar: de bemiddelingsvergoeding na ontbinding van een koopovereenkomst’

In dit artikel wordt het arrest van de Hoge Raad van 31 maart 2017 besproken, waaruit volgt dat het handelen in ‘de ene’ contractuele relatie van invloed kan zijn op ‘een andere’ contractuele relatie.

Het recht van een verkoopmakelaar op courtage komt niet te vervallen op de enkele grond dat zijn cliënt, de verkoper, het beroep van de koper op de ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst heeft aanvaard. Of het recht op courtage in een bepaald geval al dan niet komt te vervallen is afhankelijk van de vraag in hoeverre het beroep van de koper op de ontbindende voorwaarde op kennelijk ontoereikende gronden is gebaseerd. Dientengevolge speelt de houding van koper richting de verkoper en vice versa een rol in de relatie tussen de verkoper en zijn verkoopmakelaar.

Download in pdf

Specialist(en)